Riktningslameller ASS-1

Använding

Används för styra och rikta luftflödet t.ex. med horisontella lameller i industriella ventilationslösningar.

Egenskaper

ASS-1
* Lamellerna öppnas i samma riktning.
* Syr uppåt eller nedåt
* Lamellbredd 200 mm
* Justeras med spakar, alla lameller samtidigt.
* Låses med handtag

Tillverkningsmaterial

ZN, ALZN, RFe OCH HFe STÅLPLÅT