Underleverantörstjänster inom metall

En underleverantör inom metallbranschen

Underleverantörstjänster är ett utmärkt val för företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet. Sopvalm erbjuder ett brett urval av underleverantörsprodukter i plåt. Vi kan leverera order från enskilda produkter till stora produktserier. Våra tjänster omfattar alla etapper från projektering till tillverkning, ytbehandling och montering.

 

En pålitlig partner för underleverantörstjänster inom metall

Sopvalm är en erfaren och pålitlig partner för många olika slags underleverantörstjänster inom metall. Våra starka sidor inkluderar:

 • mångsidighet
 • flexibilitet
 • en stor maskinpark
 • mångsidiga anläggningar
 • alltomfattande kompetens
 • vi kan tillhandahålla tjänster till många olika branscher

Underleverantörstjänster inom metall för många olika branscher

Sopvalm kan tillhandahålla underleverantörstjänster inom en rad olika branscher. Vi samarbetar t.ex. med följande branscher:

 • teknikbranschen
 • VVS-branschen och andra byggnadsbranscher
 • fordonsbranschen
 • utrustningsbranschen
 • möbelbranschen