Produkter

Ventilationskanalprodukter

Avstängningsspjäll och styrplåtar

Spjäll ASP-3

Spjäll ASP-3

Använding Som spjäll och styrplåt för objekt som kräver god tätning och/eller värmeisolering. Egenskaper * ASP-3 spjäll och styrplåt för objekt som kräver god tätning– tätningsklass 3 CEN– flänsens tätningsklass C * ASP-3E spjäll för objekt som kräver god tätning och...

Styrplåt ASP-1

Styrplåt ASP-1

ASP-spjället är en gedigen och driftsäker justeranordning och spjäll för olika ändamål i ventilationsobjekt.* ASP -1 styrplåt/manuellt spjäll* ASP- 3 tät styrplåt och spjäll / ställdonsbas* ASP- 3E tätt spjäll, värmeisolerade lameller / ställdonsbas* ASP -3EK tätt...

Riktningslameller ASS-1

Riktningslameller ASS-1

Använding Används för styra och rikta luftflödet t.ex. med horisontella lameller i industriella ventilationslösningar. Egenskaper ASS-1* Lamellerna öppnas i samma riktning.* Syr uppåt eller nedåt* Lamellbredd 200 mm* Justeras med spakar, alla lameller samtidigt.*...

Riktningslameller ASS-2

Riktningslameller ASS-2

Använding Används för styra och rikta luftflödet t.ex. med horisontella och vertikala lameller i industriella ventilationslösningar. Egenskaper ASS-2* med horisontella och vertikala lameller.* styrning i horisontal- och vertikalplanet* lamellbredd 100 mm* justering...

Övertrycksspjäll AYP

Övertrycksspjäll AYP

Använding Används som en självstängande plåt i yttervägg eller som en del i kanalen. Öppnas vid över- eller undertryck, när flödet slutat stängs lamellerna. Konstruktion * Tillverkas av ZN, ALZN, RFe eller HFe stålplåt.* Lager i Polyamid* Lamellbredd 100...

Övertrycksspjäll AIS

Övertrycksspjäll AIS

Använding Används i utblåsöppningar. Lamellerna öppnas av luftflödet och stängs av sig själv när luftflödet upphört. Konstruktion * Spjällets ram är tillverkad av förzinkat stål och lamellerna av aluminiumprofil.* Lamellerna är lagerförsedda.* För rektangulära kanaler...

Utomhus- och snöskyddsspjäll

Utomhusspjäll AUS

Utomhusspjäll AUS

Produkt-id: AUS LVI-nummer: 0 AUS-utomhusspjäll används i frisk- och frånluftsöppningar. AUS-utomhusspjäll består av en ram, en avtagbar inomhusdel och ett nät. Tillverkningsmaterialet består av förzinkat och rostfritt eller syrabeständigt stål. Förzinkat nät som...

Snöskyddsspjäll ALSJ

Snöskyddsspjäll ALSJ

Produkt-id: ALSJ. LVI-nummer: 0 Spjället används för att hindra vatten och snö från att tränga in i byggnaden via inloppsöppningarna. ALSJ snöskyddsspjället består av en övre och nedre ram samt vertikala lameller. Övre och nedre ramen är lutande nedåt från väggytan så...

Filterhus

Filterdel ASK-5

Filterdel ASK-5

Använding Används som finfilter för inluft. Konstruktion Filterdelens ram är tillverkad av antingen varmförzinkad, standard, alu-zink eller syrabeständig stålplåt. En servicelucka är placerad på sidan för påsbyte. Filterpåsarna är standardpåsar i...

Filterdel ASK-3

Filterdel ASK-3

Använding Används som förfilter för inluft. Konstruktion Filterdelens ram är tillverkad av antingen varmförzinkad, standard, alu-zink eller syrabeständig stålplåt. En servicelucka är placerad på sidan för påsbyte. Filterpåsarna har standardstorlekar....

Utblåsningsspjäll

Utblåsspjäll AUD

Utblåsspjäll AUD

Dokument: AUD-FIN.pdf Produktens namn: Utblåsspjäll AUD Produkt-id: AUD LVI-nummer: 0 Riktar luftströmmen rakt uppåt med hög utblåshastighet. ANVÄNDNINGSOMRÅDENAUD-utblåsspjäll är avsedda för användning i utblåsöppningar på utomhustak. AUD är utformad för att...

Utblåsspjäll AUH

Utblåsspjäll AUH

Dokument: AUH-FIN.pdf Produktens namn: Utblåsspjäll AUH Produkt-id: AUH LVI-nummer: 0 Utblåsspjäll i ventilationsanläggningar. KONSTRUKTIONTillverkas av 1 mm förzinkat stål.Mellan spjället centralkanal och fläns finns en skyddsplåt, som hindrar att luften flödar...

Utblåsspjäll AUPS

Utblåsspjäll AUPS

Dokument: AUPS-FIN.pdf Produktens namn: Utblåsspjäll AUPS Produkt-id: AUPS LVI-nummer: 0 I ventilationsanläggningar som kräver lågt flödesmotstånd. ANVÄNDNINGSOMRÅDENAUPS-utblåsspjäll används i ventilationsanläggningar som kräver lågt flödesmotstånd....

Insugstak AIK

Insugstak AIK

Använding Används i utblåsöppningar. Lamellerna öppnas av luftflödet och stängs av sig själv när luftflödet upphört. Konsturktion * Spjällets ram är tillverkad av förzinkat stål och lamellerna av aluminiumprofil.* Lamellerna är lagerförsedda.* För rektangulära kanaler...

Krutskåp

Krutskåp

Krutskåp

Skåpen vi tillverkar uppfyller standarden SFS4399 och är testade av VTT. Sprängmedelsskåp 100 kg Utvändiga mått: 2065 X 1165 X 485 mm, 140 kg PRIS 860 €/MOMS 0 % Sprängmedelsskåp 50 kg Utvändiga mått: 1115 X 1065 X 570 mm, 50 kg PRIS 550 €/MOMS 0 % Sprängmedelsskåp 15...