Utblåsspjäll AUD

Dokument: AUD-FIN.pdf

Produktens namn: Utblåsspjäll AUD

Produkt-id: AUD

LVI-nummer: 0

Riktar luftströmmen rakt uppåt med hög utblåshastighet.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
AUD-utblåsspjäll är avsedda för användning i utblåsöppningar på utomhustak. AUD är utformad för att rikta luftströmmen rakt uppåt med hög blåshastighet.

KONSTRUKTION
AUD-utblåsspjäll är tillverkad av förzinkad stålplåt. Tillverkning möjlig även i andra material. Skyddsplåten i utrymmet mellan centralröret och flänsen hindrar luften från att flöda nedåt. Vatten leds ut via skåran mellan skyddsplåten och flänsen.