Utomhusspjäll AUP

* Glest utomhusspjäll
* Utan nät
* Utloppsspjäll för industrin