Riktningslameller ASS-2

Använding

Används för styra och rikta luftflödet t.ex. med horisontella och vertikala lameller i industriella ventilationslösningar.

Egenskaper

ASS-2
* med horisontella och vertikala lameller.
* styrning i horisontal- och vertikalplanet
* lamellbredd 100 mm
* justering med spakar, båda riktningar har egna spakar, låses med handtag.

Tillverkningsmaterial

ZN, ALZN, RFe OCH HFe STÅLPLÅT