Insugstak AIK

Använding

Används i utblåsöppningar. Lamellerna öppnas av luftflödet och stängs av sig själv när luftflödet upphört.

Konsturktion

* Spjällets ram är tillverkad av förzinkat stål och lamellerna av aluminiumprofil.
* Lamellerna är lagerförsedda.
* För rektangulära kanaler (SFS 3281) och öppningar.

Även specialstorlekar flexibelt och snabbt.